Overview of Robot Competitions

Robot Competition 2014 - 2015 [ Sumo Competition ]

Sinds 2008 organiseert WELEK samen met Dwengo vzw jaarlijks een robotcompetitie. In 2015 organiseerden we onze vierde sumo-robotwedstrijd. Verschillende teams zullen hun zelfgebouwde robot een- tegen-een met elkaar laten duelleren. Beide robots worden in een cirkel geplaatst en de eerste die er in slaagt om de ander uit de cirkel te duwen wint.


Robot Competition 2013 - 2014 [ Race of Champions ]

In 2013 namen ongeveer 150 studenten uit het hoger en secundair onderwijs deel aan onze sumo-robotcompetitie. Voortbouwend op dit succes, organiseerden we in 2014 de Race of Champions.

In de Race of Champions bouwen verschillende teams een autonome robot die tegen andere robots zal racen op een parcours. Om de robot te helpen is het parcours omheind met muren en is een zwarte lijn voorzien op de witte ondergrond. M.a.w. de robot heeft dus verschillende mogelijkheden om het parcours te doorlopen (muur-volgen, lijn-volgen). Komt een robot een andere robot tegen, dan is het toegestaan de andere opzij te duwen!


Robot Competition 2012 - 2013 [ Sumo Competition ]

Dit jaar zijn we toe aan de zesde editie met als thema SUMO. Verschillende teams bouwen een autonome robot die in een-tegen-een wedstrijden met elkaar duelleren. Beide robots worden in een cirkel geplaatst en de eerste die er in slaagt om de ander uit de cirkel te duwen wint!


Robot Competition 2011 - 2012 [ Race of Champions ]

Dit jaar houden we een heuse Race of Champions voor robots. Verschillende teams bouwen een autonome robot die tegen een andere robot zal racen op een parcours. Hiervoor volgt elke robot een zwarte lijn op een wit parcours. De twee zwarte lijnen liggen doorgaans parallel met elkaar maar zullen af en toe kruisen.


Robot Competition 2010 - 2011 [ Sumo Competition ]

Dit jaar gaat het opnieuw over een heuse sumo-robotwedstrijd. Verschillende teams zullen hun zelfgebouwde robot een-tegen-een met elkaar laten duelleren. Beide robots worden in een cirkel geplaatst en de eerste die er in slaagt om de ander uit de cirkel te duwen wint.


Robot Competition 2009 - 2010 [ Tour des Robots ]

Dit jaar houden we een heuse Tour de France voor robots, een “Tour des Robots” zeg maar. Verschillende teams bouwen een autonome robot die in meerdere etappes doorheen verschillende parcours zal moeten rijden. De ritten worden georganiseerd onder de vorm van een individuele tijdrit. Net als in de echte Tour de France, wordt het algemene klassement na elke rit bijgewerkt. De robot die na de laatste etappe bovenaan staat, is gewonnen.


Robot Competition 2008 - 2009 [ Sumo Competition ]

Dit jaar gaat het over een heuse sumo-robotwedstrijd. Verschillende teams zullen hun zelfgebouwde een-tegen-een met elkaar laten duelleren. Beide robots worden in een cirkel geplaatst en de eerste die er in slaagt om de ander uit de cirkel te duwen wint. Het is de bedoeling om met beperkte middelen een zo intelligent mogelijke robot te bouwen. Het team met de slimste robot wint één van onze schitterende prijzen.


Robot Competition 2007 - 2008 [ Light Competition ]

Het is in elke proef de bedoeling dat jouw robot van de ene kant van het slagveld naar de overkant kan rijden. Een lichtbron markeert de overkant van het slagveld. Om het zowel voor beginners als experts interessant te maken wordt het parcours gradueel moeilijker gemaakt. In de eerste proef zullen er geen hindernissen staan tussen start en aankomst. In verdere proeven zal de robot gehinderd worden door één of meer obstakels. We beginnen met lage obstakels die de robot tegenhouden maar die niet verhinderen dat de robot onze lichtbron kan zien. Daarna komen er proeven met hogere obstakels waarbij de robot zijn intelligentie zal moeten gebruiken om de lichtbron terug te vinden. Enkele voorbeelden ziet u in bijgaande figuur.